Iranian Society of Microbiology (ISM)
 
  صفحه اصلی | SiteMap |English۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
برنامه راهبردی انجمن علمی میکروب شناسی ایرانارسالچاپ برگشت

 

به نام خداوند جان و خرد

برنامه راهبردی انجمن علمی میکروب شناسی ایران

   در کشور جمهوری اسلامی ایران، دولت نقش اصلی هدایت، ارزیابی و اجرای طرح های هدفمندی تحقیقات و فناوری را عهده دار هستند. دستیابی به این هدف مستلزم صرف هزینه های مطالعاتی، پژوهشی و طراحی است و در کشور، تصمیم گیری در خصوص موارد مذکور برعهده وزارت خانه های مرتبط خواهد بود؛ در همین راستا، تمامی مؤسسات و ارگان های عملیاتی مهم و بزرگ در اختیاردولت است. در حال حاضر نیاز به مشارکت همه جانبه جمعی جهت ارتقای سطح کیفی و کمی پژوهش های علمی و آموزش های عالی، بیش از پیش، مورد توجه دولت و سیاستگذاران قرار دارد؛ از این رو ایجاد و گسترش انجمن های علمی و تخصصی، راه کارهایی ضروری به منظور شناسایی، تشکیل و تجهیز نیروهای متخصص و خلاق فراهم می آورد، و باعث افزایش توان و کارایی علمی و پژوهشی در حیطه های تخصصی علوم مختلف می شود که این بازوهای تخصصی می توانند راه وصول به خوداتکایی علمی، پژوهشی و فناوری کشور را هموارتر کنند.

   انجمن های علمی می توانند حلقۀ ارتباطی بین دانش آموختگان، محققین دانشگاهی و نیاز صنایع کشور، براساس اهداف تعیین شده باشند؛ این ارتباط منجر به ایجاد گروه های همکار آموزشی و پژوهشی می شود که می تواند باعث کسب آخرین اطلاعات و دستاوردها در زمینۀ علوم تخصصی را برای شبکۀ اطلاع رسانی کشور فراهم آورد و با برقراری ارتباط میان انجمنها و مراکز علمی و فنی، پیشنهادهای فراوانی در زمینۀ اولویتها عرضه نماید. هنگامی که این انجمن ها در زمینۀ اطلاع رسانی و ارتباط با مراکز علمی بین المللی فعال شوند می توانند در مقام کمیسیون های تخصصی و مشورتی و نشر مجله های علمی و پژوهشی مربوط به علوم فعالیت کنند.

   انجمنهای علمی به دولت وابسته نیستند و از نظر سازمانی و تشکیلاتی مؤسساتی مستقل می باشند که براساس اساس نامه و به وسیلۀ مدیران منتخب اعضای خود اداره می شوند؛ درحقیقت، انجمن ها داوطلبانی هستند که می توانند در راه پیشبرد و توسعۀ علم با مجموعه های دولتی، فعالیت کنند. از کارکردهای مهم انجمن ها می توان این موارد را برشمرد: توسعه و ترویج سطح آگاهی های تخصصی و عمومی، تسریع فرایندهای ارتباطات فراسازمانی (دانشگاهها، بخش تولید، بخش تجارت، بخش خدمات و دولت(، تسریع برنامه های مشارکتی، ایفای نقش مشاورۀ علمی و توسعۀ برنامه های آموزشی، به ویژه دوره های پیشرفته کوتاه مدت، شاخص ترین نهاد مردمی در کنار سیاستگذاران عمومی و سایر موارد.

در همین راستا، انجمن علمی میکروب شناسی ایران، توسط اساتید میکروب شناس ایران در سال 1345، جهت گسترش، ترویج، پیشبرد و ارتقای سطح علمی و پژوهشی رشته میکروب شناسی و نیروهای متخصص و نیز بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن، شروع به فعالیت نموده است.

 

رسالت (MISSION)

   انجمن علمی میکروب شناسی ایران بعنوان یکی از انجمن های علمی کشور، با بهره مندی از اعضای توانمند، متعهد، متخصص، حرفه ای و با صلاحیت، در راستای نیازهای جامعه علمی کشور فعالیت می نماید و با سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری های نوین، به همکاری نهادها و سازمان های مربوطه همت می گمارد. این انجمن مصمم است با کمک به هدایت نیروهای انسانی متعهد و حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید بتواند گامی موثر در جهت ارتقا سطح تولیدات علمی کشور بردارد.

 

چشم انداز (VISION)

   انجمن علمی میکروب شناسی ایران تلاش دارد با بهره گیری از حمایت اعضای هیات علمی، محققین و دانشجویان سراسر کشور و بهره مندی از توان آموزشی، فن آوری و پژوهشی که در کشور وجود دارد با توسعه همکاری های بین بخشی و با تکیه بر خلاقیت و نوآوری موجود در بین دانش آموختگان، جزیی از انجمن های فعال، به روز و خدمتگزار در سطح کشور و بین المللی باشد.

 

اهداف (GOALS)

- ایجاد ارتباط علمی، فنی، آموزشی و تحقیقاتی و تبادل نظرات و تجارب بین محققین، کارشناسان و اساتیدی که به نحوی در گرایش ها و علوم مرتبط با انجمن فعالیت دارند

- همکاری فعال با و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سایر انجمن ها، نهادها، سازمان و سایر ارگان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند به منظور مشارکت در برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و فناورانه

- حمایت از فعالیت های کارگروه های تخصصی انجمن، به منظور نیل به اهداف کلی در زمینه آموزش، تحقیقات، فناوری و دانشجویی

- ارایه خدمات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری براساس ضوابط موجود

- ترغیب و تشویق کلیه محققین کشور به منظور پیشبرد اهداف علمی

- برگزاری همایش ها، کنگره ها و کارگاه ها و آموزش مداوم براساس قوانین وزارت متبوع و سایر قوانین

- جلب حمایت نهادهای بین المللی جهت ارتقای سطح کیفی و کمی علمی براساس قوانین و ضوابط موجود

- ساماندهي و بهبود در تشخيص بيماريهاي عفوني، مراقبت از بيماران وآموزش ميكروبيولوژيست ها، پزشكان، محققان و علاقمندان به ميكروب شناسي

- ارتقا سطح اگاهی در پيشگيري و كنترل بيماريهاي عفوني و غلبه بر مشكلات موجود در زمينه درمان بيماريهاي عفوني

- ارتقا سطح سلامت در جامعه و افزايش آگاهي عمومي در زمينه بيماريهاي عفوني

- پشتيباني از طرحهاي تحقيقاتي، ارتقا سطح آموزش و مهارتهاي ميكروب شنلسي

- افزايش اطلاعات در زمينه بيماريهاي عفوني از طريق پروژه هاي تحقيقاتي و كارگاه هاي آموزشي

- تبادل تجربيات فني و تخصصي در زمينه بيماريهاي عفوني و ساير شاخه هاي ميكروبيولوژي

- اجرای سیاست های کلی و مصوب انجمن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- حمایت و توانمندسازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات و فناوری در سطح کشور

- بهره گیری از نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه

- بسط و توسعه ارتباطات و همکاری های تحقیقاتی منطقه ای، ملی و جهانی

- بهینه سازی استفاده از بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش ها و حمایت از پژوهشگران

- هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

- ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی

- توسعه مرکز رشد و حمایت از طرح های فناورانه محققان دانشگاه در حوزه سلامت

- شکل گیری دفتر ارتباط با صنعت و حمایت از تحقیقات بر گرفته از نیاز صنایع

- حمایت از کمیته تحقیقات دانشجویی به منظور تربیت پژوهشگران دانشجویی و فرهنگ سازی ارتقا پژوهش محور

- حمایت از طرح های دانشجویی محصول محور و برگرفته از نیاز دانشگاه و استان

- برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش ها به منظور ارتقا سطح علمی دانشجویان، کارکنام و اعضای هیات علمی دانشگاه 

 

ارزشها

همدلی و مسئولیت پذیری

ارزش آفرینی مستمر

روزآمدی و نوآوری

توسعه مشارکت های تخصصی و عمومی

دانایی محوری  و کمال طلبی
انجمن ميكروب شناسی ايران

در سال 1345 گروهي از اساتيد ميكرو بشناسی در كشور ضرورت تشكيل نهادي براي سازماندهي مطالعات ميكروب شناسي را احساس نموده و انجمن ميكروب شناسي ايران را بنا نهادند. بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، انجمن ميكروب شناسي ايران (ISM) در سال 1375 جهت تبادل اطلاعات باليني و جديدترين يافته هاي پژوهشي در زمينه ميكروب شناسي تشكيل گرديد. انجمن ميكروب شناسي ايران 2 مجله علمي معتبر را منتشر مي سازد كه عبارتند از مجله ميكروب شناسي ايران كه به زبان انگليسي منتشر مي شود و مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران كه به زبان فارسي منتشر مي گردد.    ادامه مطلب>>


برگزاری بیست و پنجمین كنگره بين المللی ميكروب شناسی

احتراماً به استحضار کلیه اساتید، همکاران و دانشجویان در مراکز آموزشی، پژوهشی و تشخیصی و واحدهای تولیدی و دانش بنیان در سراسر کشور می رساند بیست و پنجمین كنگره بين المللی ميكروب شناسی و رویدادهای جانبی آن از تاريخ ۶ لغايت ۸ شهریورماه سال ۱۴۰۳ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می گردد.
لذا از تمامی پژوهشگران و دانشجویان دعوت می گردد تا جهت شرکت علمی در این همایش مهم که همچون سال های قبل با حضور گسترده اساتید داخلی و بین المللی برگزار می شود، نسبت به ثبت نام علمی و ارسال مقاله اقدام نمایند.
اطلاعات تکمیلی در خصوص محورهای کنگره و نحوه ارسال مقاله از طریق سایت بزودی از طریق دبیرخانه کنگره اعلام خواهد شد.

اخبار انجمن
معرفی پيشكسوتان انجمن

دکتر پرویز مالک نژاد در 15 تیر ماه 1322 در سنندج متولد شد. پس از اخذ دیپلم از دبیرستان مروی در مهرماه 1344 در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران شروع به تحصیل کرد. در طول دوران تحصیل خود در این رشته، افتخار شاگردی پروفسور تاج بخش، پروفسور رفیعی، پروفسور نقشینه و پروفسور نشاط را داشتند. ایشان دوره تحصیلات دامپزشکی را در سال 1350 به پایان رساند و پس از اتمام دوران خدمت خود در شهرکرد، به عنوان استادیار در انستیتو رازی در بخش ویروس شناسی مشغول به فعالیت علمی شد. ایشان در سال 1354 وارد دانشکده پزشکی در رشته تخصصی میکروب شناسی شدند. ... ادامه


گالری

گالری فیلم
گالری تصویری
عضویت در خبرنامه
لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه وارد و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید
ایمیل:
تلفن همراه:
تماس باما
آدرس تهران - خیابان کارگر شمالی - روبروی مرکز قلب - خیابان خیابان شهید دانش ثانی (مجد)- پلاک 15 واحد 2
تلفن: 88632456-021 - 09331446539
پست الکترونیکی : Info@Ism.ir
                       i.s.microbiologyy@gmail.com
دوستان ما
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران
آمار مراجعه به سایت: امروز: 235 | ماه جاری: 113685 | کل مراجعات: 1315297
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن ميكروب شناسي ايران می باشد.